header

OSTARA (Het Lentefeest)

In deze hectische tijden en onze moderne Westerse wereld vergeten we al snel het ritme der seizoenen.

Ostara luidt het begin van de Lente in en wordt gevierd op de eerstvolgende volle maan na 21 maart. De Lente was al in de oudheid een belangrijk moment. De Babyloniërs kenden dit lentefeest al rond +/- 800 voor Christus. Via de Romeinse overheersing kwam dit feest ook in onze streken. Voorloper is ook het ‘Pesach’ feest van de Joden, hieraan ontleenden wij later de benaming Pasen. Ook in Engeland is het Paasfeest ‘Eastern’ afgeleid van de Angelsaksische Godin Eostra. In Duitsland heeft Ostern een zelfde betekenis.

Wij vieren dan ook het perfecte evenwicht tussen dag en nacht. Na Ostara zullen de dagen lengen en neemt het Licht de overhand op de Duisternis. Het feest is het overwinningsfeest van het licht op de duisternis (hetgeen ook in het christelijke Paasfeest tot uiting komt). Tevens is het een tijd van vernieuwing, een herleving van de natuur, een teken van vruchtbaarheid. Denk maar aan de symboliek van het Paasei. Eieren staan symbool voor de verdoken aanwezigheid van leven: het ei draagt in zich het leven, alhoewel men het niet kan zien omdat er een schaal rond zit. Bevruchting van het ei leidt tot nieuw leven.

Ook de Paashaas, die de eieren brengt (en ze soms nog legt ook) is eveneens een oud heidens vruchtbaarheidssymbool verbonden met de levenskracht die in de lente opnieuw de winter verdrijft. Het is een tijd van vernieuwing. De natuur komt terug tot leven na de lange donkere wintermaanden. Sinds Lichtmis hebben de boeren het land opnieuw bewerkt; het zaad begint te kiemen onder de grond. Voor de boeren was de viering van het Lentefeest bedoeld om het ontkiemen van het net gezaaide zaad te laten ontkiemen.

De groeikracht van de Lente kunnen we aanwenden om iets dat net op gang is gezet te stimuleren en te versterken. Een nieuwe baan die je net hebt aangenomen; een project dat je net bent gestart en een goede kans wilt geven; een relatie die je net bent begonnen … De lenteviering kunnen we ook benutten om onze dank voor de hernieuwde levenskracht van de natuur uit te drukken.