header

MINERALEN

Diep in de aarde, in volkomen duisternis, groeiden in miljoenen jaren de kostbare edelstenen en kristallen.

De mens leeft vanaf het allereerste begin met kristallen op aarde. Natuurlijke kristallen hebben een belangrijke taak op deze planeet. Diep in de aarde bevinden zich enorme kristalgroepen, die op belangrijke punten “geplaatst” zijn, om zo een volkomen harmonische balancering op aarde te verschaffen. Zij zorgen dat het elektromagnetisch veld, dat de aarde omringt, in evenwicht wordt gehouden. Met andere woorden: de kristallen harmoniseren de magnetische energiestroom tussen de noord- en de zuidpool.

Zonder kristallen verliest de aarde haar polariteit, wat veel verschuivingen en onrust tot gevolg heeft. Het menselijk lichaam heeft een gelijksoortig elektromagnetisch veld om zich heen dat met de aarde in verbinding staat. Ook jouw lichaam bezit een noord- en een zuidpool, daartussen stromen de magnetische energieën van de aarde. Deze schenken polarisatie in het lichaam en aarden de mens.

Om en in het menselijk lichaam stroomt spiraalvormig de universele levensenergie, die in essentie elektrisch is. Deze elektrische en magnetische energieën zijn met elkaar verweven en vlechten om het lichaam een energiepatroon. Op celniveau wordt dit evenwicht behouden door zijn grote rijkdom aan silicium; die dezelfde chemische bestanddelen bezit als natuurlijke kristallen (SiO2). Silicium heeft in het menselijke lichaam dezelfde opgave als de reusachtige kristallen in de aarde namelijk de energievelden in en buiten het lichaam in balans te houden.

Zolang het energieveld van het lichaam in harmonie is, is het lichaam in een toestand van gezondheid. Wordt het energieveld verstoord dan verliest het zijn evenwicht en kan het lichaam op den duur ziek worden.

De Edelstenen zijn de “ogen van de Engelen” die je leiden naar het Licht.

De edelstenen dragen dezelfde trillingen als de mens met haar fijn-stoffelijk lichaam. In je innerlijk en in je chakra’s kan je deze trillingen erkennen. De meeste mensen hebben echter dit vermogen verloren, de hogere zintuigen zijn afgestompt, en daarmee verliezen we een groot deel van onze belangrijke zelfhelingskrachten. Maar je kan de taal van het mineralenrijk weer leren begrijpen. Ieder mens kan met geduld en vertrouwen deze prachtige geschenken van Moeder Aarde bij zichzelf toepassen.

Iedere pijnlijke gebeurtenis veroorzaakt stress in het lichaam en haar energievelden. Zo ontstaan blokkades in de chakra’s. Gezien de elektromagnetische straling van edelstenen overeenkomen met de trillingen in en om het menselijk lichaam dragen de edelstenen het vermogen, om met hun kleurtrillingen, de cellen en de chakra’s weer te herstellen van disharmonie, te ontstressen.

De mineralenwereld heeft een boodschap voor de mens en alleen wanneer je bereidt bent zijn te “luisteren” kunnen zij hun Kosmische opgave vervullen.

Het reinigen van de stenen.

De stenen geven positieve energieën en nemen negatieve energieën op. Daarom is het van belang ze te reinigen telkens ze gebruikt worden.

De grootste reinigingsbron is stromend water. Droog ze daarna af met een schone katoenen doek. Hierna kunnen de stenen door brandend wierook gehaald worden.

Stenen kan je weer opladen door ze in de zon te leggen, maar niet te lang, gekleurde stenen verbleken namelijk door het zonlicht.

Emotionele stenen kunnen vooral weer opgeladen worden bij volle maan.

Ook Reiki en vooral de 2de graadssymbolen zuiveren de stenen en geven ze weer nieuwe kracht.